arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse

Kontakt

Styrelse

Ordförande Marco Aldén Kalmar, 070-565 59 64

Vice ordförande Johan Kalin, Stenbrohult

Jörgen Ericsson, Luleå

Therese Leijon, Älmhult

Simon Lind, Kalmar

Emil Lockman-Lundgren, Kävlinge

Funktionärer

Arbetssekreterare

Simon Lind och Emil Lockman-Lundgren

Sammankallande i valberedningen

Mikael Löwegren, Lund

Kansli

(samverkan med Svensk Pastoraltidskrift)

Rackarbergsgatan 74
752 32 UPPSALA
Tel: (+46) 073-802 51 23
info@aKF.se · www.aKF.se
Bankgiro: 5123-7147