arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse

Genom vårt förnyade vittnesbörd!

aKF Kyrkodag 26-27 augusti på Sankt Ansgars i Uppsala

Fredag 26 augusti i Sankt Ansgars kyrka
18:00Mässa och årsmöte. Därefter middag. Anmälan till info@akf.se ange namn, antal och eventuell specialkost. Kostnad 100 sek. Betalas på plats.
Lördag 27 augusti i Sankt Ansgars kyrka
09:30Laudes
10:00Gudstjänst – Berth Löndahl
10:45Kaffe
11:15Församling – Bengt Elias
Diakoni – Elin Santell
12:30Lunch
13:30Mission – Dag Sandahl
Undervisning – Bo Brander
Kyrkomusik Jesper Glans
15:30Bön och avslutning

Hälsning i fastetid

När detta skrivs står vi på tröskeln in i stora fastetiden. Askpåläggningen från askonsdagens mässa påminner oss om vår och hela världens förgänglighet men fastetidens upptakt är också en påminnelse om kampen för rätt och rättfärdighet. Första söndagen i fastan fokuserar prövningens stund. Vi ser det runtomkring oss, en pandemi som nu äntligen tycks släppa lite av sitt grepp om oss men också krig och oroligheter i vår direkta närhet. Därtill vår egen synd och bortvändhet. Det var längesedan litanians ord om bevarande för all synd, för lögn och vidskepelse, för allt ont, för krig och världsbrand, för ondskans makter i himlarymderna, för uppror och splittring, för eld och våda, för ond bråd död, för den eviga döden känts mer angelägena än nu. Så låt oss troget och uthålligt be.

När detta publiceras i SPT firar kyrkan Jungfru Marie Bebådelsedag. Guds eviga svar på all mänsklig nöd och oro. Att bli människa, att försona världen med sig själv genom Kristus. Låt oss aldrig förlora vissheten om Guds makt och omsorg.

arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse kommer under året att ge ut två böcker. Den första som kommer till sommaren är ett samarbete med Laurentiistiftelsen och består av några av de föredrag som hölls där under det övergripande temat ”Svenska kyrkan dåtid, nutid och framtid”. Den andra boken som också blir årsbok och skickas till samtliga medlemmar kommer mot slutet av året och dess innehåll kommer utgöras av de föredrag som hålls på den Eukaristiska konferens som till slut nu kommer att äga rum 2 maj på Laurentiistiftelsen.

På vår nygamla hemsida www.akf.se finns mer info om program och hur man anmäler sig.

Kyrkodag/arbetskonferens kommer det att bli 26-27 augusti. Platsen i år blir Uppsala. Tanken är att vi ska försöka blicka både bakåt och framåt. Fokusera på vad vi vill och vilka möjligheter vi ser framåt. Men också stanna upp lite vid vad vi ville. Ett stort ämne som inte låter sig fångas vid ett enskilt tillfälle men vi vill börja där i år. Mer info kommer.

Så önskar aKF:s styrelse medlemmar och sympatisörer en välsignad passionstid och Påsk. Ditt stöd i form av offer och gåvor av alla slag behövs för vårt fortsatta arbete men framförallt för vår kyrkas förnyelse och liv. I tacksamhet möts vi i det arbetet!

aKF:s styrelse genom Marco Aldén, ordf

www.akf.se bankgiro 5123-7147

Aktuellt

Styrelsen för aKF önskar alla sina medlemmar och vänner en god start på det nya året. Vi gläds åt att en viss normalitet infunnit sig och tackar för det stöd och de förböner som kommit aKF till del i den tid som varit. Vi hoppas ni alla vill förnya ert medlemskap och på så sätt den mer organiserade delen av den Kyrkliga förnyelsen.

Som det ser ut nu så kommer äntligen den eukaristiska konferensen att bli av. Datumet är 2 maj och platsen fortfarande Laurentiistiftelsen. https://www.laurentiistiftelsen.se/konferenser

Tillsammans med Laurentiistiftelsen kommer aKF även ge ut en bok under senvåren med några av de föredrag som hölls under föreläsningsserien Svenska kyrkan dåtid, nutid och framtid. Årsboken ”Till församlingens liv” hoppas vi varit god läsning under jul och trettonhelgerna.

aKF planerar för kyrkodagar/arbetskonferens i Uppsala 26-27 augusti. Mer info kommer senare.

I den bedjande Kyrkans gemenskap

Styrelsen för aKF genom Marco Aldén, ordf

Daglig bön för kyrklig förnyelse

Himmelske Fader,
utgjut din Ande över hela din Kyrka.
Ge oss en ny vision av din härlighet,
en ny upplevelse av din makt,
en ny trohet mot ditt Ord,
en ny hängivenhet i din tjänst
så att genom vårt förnyade vittnesbörd
ditt heliga namn blir ärat och ditt rike främjat.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.