Artikel

Kyrkans gemensamma tro – vår tro

Stockholm 3 september 2016

Att vara en del i kyrkan och omfatta hennes tro är en nåd!

Det är en nåd att tillsammans med kristna bröder och systrar genom tiderna och över världen bära och bäras av en gemensam tro. Svenska kyrkan är genom sin bekännelse en del av Kristi kyrka och är genom sin närvaro i Sverige genom historien en bärare och förmedlare av denna tro.

I alla tider har tron hotats och ifrågasatts. Om vi vore utlämnande åt oss själva och vår egen förmåga skulle kyrkan och hennes vittnesbörd för länge sedan tynat bort men Gud tar inte sin hand från sin kyrka. Kallelsen i alla tider och inte minst i den som blivit vår är att förnya vittnesbördet om Jesus och åter och åter igen vittna om den tro som anförtrotts de heliga och som trotts av alla, alltid och överallt.

Vi gläds åt att Svenska kyrkan får vara en bärare av denna allmänneliga tro i vår tid. Arbetsgemenskapen Kyrklig förnyelse vill genom årets kyrkodag stärka det vittnesbördet.

Vi tror att det är av avgörande betydelse att komma samman för att gestalta denna tro. Att gemensamt bekänna den tro på vilken kyrkan vilar och för vilken martyrerna också i vår tid givit sitt liv.

Det är en nåd att kunna säga – vi tror med Kyrkan!

Medverkande

Gunnar Weman, ärkebiskop em, Sigtuna, Sven-Erik Brodd, professor, Uppsala, Sofia Lilly Jönsson, journalist, Visby, John Sjögren, kulturskribent, Uppsala, Erik Eckerdal, präst och doktorand, Uppsala, Peter Bexell, fd Stiftsadjunkt, teol.dr, Kalmar, Björn Fyrlund, km Björketorp, aKF:s ordf., Biörn Fjärstedt, biskop em., Uppsala.

Program

09:00 Mässa, Andreaskyrkan. Biörn Fjärstedt

10:00 Kaffe Andreaskyrkans lokaler

10:30 Vad är kyrkan? Gunnar Weman och Sven-Erik Brodd

11:30 Kyrkan i det offentliga rummet John Sjögren

12:15 Årsmöte

12:30 Lunchpaus – alla äter lunch på egen hand

14:00 Så firar kyrkan – språk, tid och rum Peter Bexell

14:45 Kaffe

15:15 Kyrkan och hennes liturgiska liv Erik Eckerdal

16:00 Svenska kyrkans styrkor, svagheter och utmaningar Sofia Lilly Jönsson

17:00 Vesper. Andreaskyrkan. Björn Fyrlund

VÄLKOMMEN TILL KYRKODAGEN 2016!

ANMÄLAN är inte nödvändig. Lunch äter deltagarna på egen hand vid restauranger i närheten. Kaffe serveras i Andreaskyrkan till självkostnadspris.

ANDREASKYRKAN på Södermalm, där kyrkodagen äger rum, är beläget på adress: Högbergsgatan 31; www.andreaskyrkan.se. Tidigare har mässan och vespern firats i Maria Magdalena men pga renovering firas även mässan och vespern i Andreaskyrkan.

ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER kan sökas via: http://sv.hotels.com/eller 0771-593059.

DELTAGARAVGIFT tas inte ut. Däremot är en frivillig gåva till aKF mer än välkommet, och styrelsen vädjar om generösa gåvor till bankgiro 5123-7147.

MEDLEMSKAP kan lösas via insättande av medlemsavgiften (för ny medlem och studerande 100:-, för pensionärer 180:-, övriga medlemmar 260:-) på bankgiro 5123-7147.

ÖVRIGA FRÅGOR hänvisas till info@akf.se

karta.png

2016-03-11 08:43