Artikel

Kyrkans grund och framtid

500 år av återupptäckt av evangelisk katolicitet

Uppsala 2 september 2017

2017 markerar fem hundra år efter Luthers spikande av teser med kritik av hans samtids kyrkliga utveckling. Teser vilka inte stannade vid en inomkyrklig debatt utan i förlängningen kom att leda till en schism med kyrkans ledning och framväxten av en evangelisk-luthersk konfession.

Luthers krav på reformation var inte nytt och inte en ensam, plötsligt uppflammande röst. Flera reformkrav hade rests de närmast föregående århundradena och humanismens bildningsideal gav sitt bidrag.

Genom århundradena har kyrkan ständigt utmanats att återvända till källorna, vara mer trogen sitt arv och att vara mer av salt än spegel i sin samtid.

Reformationen på 1500-talet ledde till splittring av kyrkan och ytterligare förgreningar på samfundsträdet.

500 år efter reformationen kan vi glädjas över en fördjupad samsyn av gångna tiders kontroversfrågor och en ny förståelse av en evangelisk katolicitet med uppfordrande utmaningar till dagens kyrkoliv.

En kyrka i ständig reformation är en kyrka inte längre bort mot särart, utan en kyrka som kommer närmare sina rötter och den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga (Judas v 3) .

arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse hälsar vänner och sympatisörer välkomna till Kyrkodag lördagen den 2 september.

Program

09.30 Mässa, Helga Trefaldighets kyrka, celebrant biskop Biörn Fjärstedt,  aKF:s ordförande, TD, Björn Fyrlund

10.30 Liturgi som uttryck för kyrkans gemensamma tro brutet genom Yngve Brilioths teologi om gudstjänsten, TD, komminister, Maria Eckerdal, Sigtuna

11.30 Luthers teologiska testamente och Svenska kyrkan utmaning idag. VDM, PhD Johannes Börjesson, Mörrum

12.15 Årsmöte

Lunch

14.00 Från konflikt till gemenskap. Reformationens arv och luthersk-katolska relationer Professor emeritus, biskop Eero Huovinen.

15.15 Sensus fidei – några reflektioner om församlingen medvetande om tron, TD h c, förläggaren  Per Åkerlund Skellefteå

16.00 Att sjunga in evangeliet – om kyrkomusikens och psalmernas betydelse för Kyrkan Organist, Lisbeth Ingmarsson.

17.00 Vesper, F. Ove Lundin

18.30 Samkväm på S:t Ansgar, anmälan senast 20/8 till info@akf.se. Betalning sker på plats.

20.00 Ljusvesper

 

VÄLKOMMEN TILL KYRKODAGEN 2017!

ANMÄLAN är inte nödvändig (utom till kvällens samkväm). Lunch äter deltagarna på egen hand vid restauranger i närheten.

HELGA TREFALDIGHETS KYRKA är belägen vid Domkyrkan. Adress: Domkyrkoplan 5-7

FÖREDRAGEN äger rum Reginateatern, två kvarter från Helga Trefaldighet, Trädgårdsgatan 6.

ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER kan sökas via: http://sv.hotels.com/ eller 0771-404 122.

DELTAGARAVGIFT tas inte ut. Däremot är en frivillig gåva till aKF mer än välkommet, och styrelsen vädjar om generösa gåvor till PG 3 10 44-1.

MEDLEMSKAP kan lösas via insättande av medlemsavgiften (för ny medlem och studerande 100:-, för pensionärer 180:-, övriga medlemmar 260:-) på PG 3 10 44-1.

BIKT vid förfrågan under dagen.

HÖGMÄSSA på söndagen kan firas på S:t Ansgar kl 10.00.

ÖVRIGA FRÅGOR hänvisas till info@akf.se

2017-09-01 07:31