Nyheter

Aktuellt

Kyrkodag 2017

Kyrkodag 2017 och Årsmöte ordnades i Uppsala 2 september. Styrelsen tackar medverkande talare för goda föredrag och alla deltagare för gemenskap under dagen.

En Adventshälsning till aKF:s medlemmar och vänner inför julhelgen 2016

Ett nytt kyrkoår, ett år som också är minnesår över reformationen. Förnyelse, det tredje ledet i uttydningen av förkortningen aKF, ligger nära ordet reformation.

Kyrklig förnyelse handlar om fördjupning, återupptäckt och inspiration för framtiden av det som är kyrkans apostoliska och katolska mönster: allt det som alla kristna trott i alla tider.

För den som vill vara en motröst när ”reformation” tolkas som ”frihet att förändra” utifrån dagens mode och värderingar har aKF i årsböcker och föredrag mycket att bidra med.

Beslut i frågan om ny kyrkohandbok ska också tas under det kommande kyrkoåret. Också här har aKF rika källor att ösa ur för den som vill förstå och gestalta församlingens liturgiska liv utifrån kyrkans genom tiderna utmejslade förståelse och erfarenhet av gudstjänstliv: lovsången och tillbedjan av den Gud som uppenbarat sig som Fader och Son och helig Ande, och som möter, i Ord och sakrament; verkligt, i mässans bröd och vin.

aKF har som idérörelse möjlighet att påverka, genom levt och lärt, församlings- och kyrkoliv.

Nu ber vi om vishet och uthållighet, att i Andens kraft och ledning, fortsatt få vara ett verktyg för kyrkans förnyelse i vårt land genom arbetsgemenskapens arbete med kyrkodag, årsbok och utgivande av liturgiskt material.

aKF är fortsatt beroende av ekonomiska gåvor, att medlemsavgiften betalas, och trogna förböner. aKF bankgiro är 5123-7147

Med bön om ett välsignat gott kyrkoår 2017, i vår Herres Jesu Kristi namn!

Björn Fyrlund, ordf. aKF

aKF har lämnat remissvar på handboksförslaget 2016

Arbetsgemenskapens remissvar finns att läsa här.

Kyrkodag 3 september i Stockholm

Arbetsgemenskapen inbjöd till kyrkodag med årsmöte i Stockholm den 3 september 2016. Ett varmt tack till alla medverkande talare och till alla deltagare. Ambitionen är att föredragen kommer att ges ut i tryck i nästa års årsbok.

Fortsättning på Rundbrev för kyrklig förnyelse 2.0

Rundbrevet som skickas ut varje tisdag och behandlar kommande söndag med pastoral fördjupning får en fortsättning efter Påsk. 9 nya skribenter har lovat dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Dessa är Mikael Löwegren, Bengt Holmberg, Mikael Nordin, Karl-Henrik Wallerstein, Benjamin Lundqvist, Markus Hagberg, Staffan Ljungman, Markus Leandersson och Niklas Adell.

Vi riktar också ett stort tack till Biörn Fjärstedt, Carl Sjögren, Berth Löndahl, Hans Weichbrodt, Björn Fyrlund, Christian Braw, Yngve Kalin, Jonas Lockman-Lundgren, Björn Bäckersten, Ove Lundin, Lars B Stenström och Dag Sandahl som varit skribenter under året som gått.

Om du inte redan är mottagare av rundbrevet mejla din e-postadress till rundbrevet@gmail.com

Marco Aldén och Johan Kalin, administratörer för Rundbrev för kyrklig förnyelse 2.0

Pastoral för en församling i Svenska kyrkan

aKF:s medlemmar har möjlighet att köpa boken till specialpriset 100 kr (ord pris 155 kr). Beställ genom att mejla info@artos.se och skriv ditt namn och din adress samt ange att du är medlem i aKF. Läs mer om boken på Artos

Förslag till ny kyrkohandbok

Svenska kyrkan planerar för en ny handbok och aKF fick uppdraget att vara remissinstans. I samband med det har Mikael Isacson och Mikael Löwegren gjort en granskning av förslaget som presenteras i 4 artiklar. Dessa har även publicerats i Svensk Pastoraltidskrift. Läs mer under avdelningen Liturgi där även remissen återfinns i sin helhet.

  1. Liturgiska utvecklingslinjer under 1900-talet
  2. Mässans samling och Ordet
  3. Måltiden och mässans sändning
  4. Några principiella synpunkter

Missa inte Missale - den oumbärliga gudstjänstboken!

Artos förlag har nu publicerats uppföljaren till det s.k. Noterias missale på uppdrag av aKF. Missalet innehåller texter och böner för mässans firande. Förutom material från kyrkohandbok och evangeliebok kommer missalet även att innehålla bl.a. kompletterande bönematerial för kyrkoårets söndagar (t.ex. alternativa kollektböner); böner och texter för vardagsmässa; material för firande av helgon; fler prefationer; fler nattvardsböner (t.ex. för ungdomsmässa och mässa med barn samt en bearbetning av Hippolytos nattvardsbön, den första kända nattvardsbönen, 200-talet); texter och böner för konfirmation med mässa; de sjukas smörjelse; en fyllig inledning med bl.a. kommentarer för diakonens uppgift i mässan och koncelebrerad mässa.

Missalet finns i två utföranden, i klotband och i skinnband med guldsnitt. De kan beställas på Artos förlag, klotband och skinnband. Missalets inledning och prov på en prefation finns här.

En gåva till hela Svenska kyrkan

"Missalet är en gåva till hela Svenska kyrkan," säger ärkebiskop em. Gunnar Weman i sin recension i Svensk Pastoraltidskrift. Läs mer här. Även tidningen Dagen har uppmärksammat missalet liksom ett reportage om församlingar som använder det.

2017-09-06 12:28

Daglig bön

Daglig bön för kyrklig förnyelse

Himmelske Fader,
utgjut din Ande över hela din Kyrka.
Ge oss en ny vision av din härlighet,
en ny upplevelse av din makt,
en ny trohet mot ditt Ord,
en ny hängivenhet i din tjänst
så att genom vårt förnyade vittnesbörd
ditt heliga namn blir ärat och ditt rike främjat
genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

2011-02-25 11:02

Adress

Adress

Rackarbergsgatan 74, 752 32 UPPSALA · tel 018-51 09 86 (gemensamt kansli för aKF och SPT) · bankgiro 5123-7147
e-post info@aKF.se · internet www.aKF.se

2015-11-16 09:32