Nyheter

Aktuellt

I år fanns inga möjligheter att fysiskt samlas till kyrkodagar. Årsmöte genomförde vi via zoom. Undertecknad tackar för förtroendet att ett år till få vara ordförande i vår arbetsgemenskap.

Styrelsen har fattat beslut om att tillsätta ett utbildningsutskott vars arbete kommer att ske genom en referensgrupp under ledning av Dag Sandahl. Vi återkommer med mer detaljer när arbetet kommit i gång ordentligt.

Programmet för den eukaristiska konferensen i Lund och info om anmälan finns här.

Årsboken med titeln ”Till församlingens liv – texter om kyrkans ämbete” är under produktion och kommer skickas ut till medlemmarna så snart den lämnar tryckeriet.

Så önskar styrelsen för aKF önska alla sina medlemmar och vänner Guds välsignelse

Styrelsen för aKF genom Marco Aldén, ordf

2021-10-06 10:38

Daglig bön

Daglig bön för kyrklig förnyelse

Himmelske Fader,
utgjut din Ande över hela din Kyrka.
Ge oss en ny vision av din härlighet,
en ny upplevelse av din makt,
en ny trohet mot ditt Ord,
en ny hängivenhet i din tjänst
så att genom vårt förnyade vittnesbörd
ditt heliga namn blir ärat och ditt rike främjat
genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

2011-02-25 11:02

Adress

Adress

Rackarbergsgatan 74, 752 32 UPPSALA · tel 073-802 51 23 (gemensamt kansli för aKF och SPT) · bankgiro 5123-7147
e-post info@aKF.se · internet www.aKF.se

2021-04-28 22:30