Nyheter

Aktuellt

Svenska kyrkans katolska potential

Arbetskonferens ”Svenska kyrkans katolska potential” i Uppsala 28-29 augusti 2020

Vänner i arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse!

Årsboken för 2019 som nu kommit fick titeln ”Kyrka här och nu”. Den är ett försök att utifrån den kyrkliga förnyelsens vision bidra till samtalet i de frågor som samtiden väcker. 2019 var ett år då aKF inbjöd till en arbetskonferens med temat ”Kyrkans liv – bortom populism, aktivism och kvietism samt Kyrkodagar som samlades kring rubriken ”Säg som det är”. De flesta föredragen från dessa båda samlingar finns med i årsboken och alla belyser de samtidens frågor, utmaningar, glädjeämnen och dumheter med kyrkans samlade arv i ryggen och med framtiden för ögonen. Vi tror och hoppas att det ska vara en stunds stimulerande men bitvis även provocerande läsning för er under sommaren.

2020 hade vi hoppats att återigen kunnat samlas till både arbetskonferens och Kyrkodagar men av kända anledningar har det inte varit möjligt.

aKF inbjuder till ett slags kombination av Kyrkodagar och arbetskonferens i Uppsala 28-29 augusti. Temat för samlingen är ”Svenska Kyrkans katolska potential”. Erik Eckerdal, Per Åkerlund, Inger Lindeskog, Johannes Börjesson och Martin Garlöv har lovat ge oss inledningsanförande som vi tillsammans får arbeta vidare med. På fredagen kommer det att vara årsmöte på St Ansgar i samband med vespern kl. 17. Därefter kyrklig förnöjelse med något att äta och dricka. Lördagens samling är på Samariterhemmet. Se hemsidan www.akf.se för mer detaljer. I år krävs anmälan på grund av rådande restriktioner. Anmälan sker via epost till info@akf.se

aKF planerar också för en eukaristisk konferens på Laurentiistiftelsen i Lund 25-26 januari. Utgångspunkterna kommer vara sakramentsförvaltning och sakramentsfromhet i Svenska kyrkan. Det eukaristiska firandet blev i början av året satt i fokus i samband med biskopsbrevet om nattvarden men det behöver ständigt fördjupas utifrån allmänkyrklig tro och lära, vilket denna konferens vill hjälpa oss med.

Vi är mycket tacksamma att du fortsatt vill vara med och stödja arbetet för katolsk tro och praxis i Svenska kyrkan. Ditt stöd som medlem är viktigt för den mer organiserade delen av den kyrkliga förnyelsen och som kristna i alla tider och på varje ort ser vi framtiden an med både fruktan och bävan men framförallt med glädje!

I den bedjande Kyrkans gemenskap

Styrelsen för aKF genom Marco Aldén, ordf.

Öppen arbetskonferens

18 maj inbjuder aKF till en öppen arbetskonferens på Samariterhemmet i Uppsala. Vi samlas under temat ”Svenska Kyrkans katolska potential”. Inledningsanföranden kommer att hållas av Erik Eckerdal, Inger Lindeskog, Per Åkerlund och Johannes Börjesson. Därtill samtal och tankar kring fortsatt fördjupning i ämnet. Arbetskonferensen är gratis. Lunch och fika likaså. För anmälan och information kontakta Marco Aldén, 070 – 56 55 964, eller info@akf.se

Kyrkodagar

28-29 augusti kommer aKF anordna Kyrkodagar i Stockholm. Arbetsnamnet är ”Dop, Nattvard, Ämbete, djävul”. Vi vill försöka fånga upp grundfrågorna kring kyrkans existens och liv men också det som hotar henne samt vilka gåvor Gud ger i kampen för kyrkans frihet och förnyelse.

Athanasiusrörelsen fortsätter stillsamt men ihärdigt. En av punkterna i programförklaringen är en vilja att stå det sakramentala slarvet emot. Lika viktigt nu som någonsin. Besök athanasius.se för uppdateringar och möjlighet att beställa pins.

En Eukaristisk konferens tidigt 2021 är under planering.

Så önskar aKF:s styrelse medlemmar och sympatisörer en välsignad fastetid. Ditt stöd i form av offer och gåvor av alla slag behövs för vårt fortsatta arbete men framförallt för vår kyrkas förnyelse och liv. I glädje möts vi i det arbetet!

aKF:s styrelse genom Marco Aldén, ordf.

Remiss - byte av vigningstjänst

aKF har avgett spontanremiss på utredning byte av vigningstjänst

2020-07-02 07:18

Daglig bön

Daglig bön för kyrklig förnyelse

Himmelske Fader,
utgjut din Ande över hela din Kyrka.
Ge oss en ny vision av din härlighet,
en ny upplevelse av din makt,
en ny trohet mot ditt Ord,
en ny hängivenhet i din tjänst
så att genom vårt förnyade vittnesbörd
ditt heliga namn blir ärat och ditt rike främjat
genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

2011-02-25 11:02

Adress

Adress

Rackarbergsgatan 74, 752 32 UPPSALA · tel 018-51 09 86 (gemensamt kansli för aKF och SPT) · bankgiro 5123-7147
e-post info@aKF.se · internet www.aKF.se

2015-11-16 09:32