Nyheter

Aktuellt

När vi nu åter förbereder oss för att fira Påsk så tvingas vi inse att vi också i år måste göra det under restriktioner. Det är svårt, på gränsen till outhärdligt. Det är en prövning av vår uthållighet, vår hängivenhet och ytterst sett vår tro. Därför vill styrelsen för aKF just i år påminna om att Påsken är sig lik också i år, för det som fattas är ett lik! När påskdagens morgon gryr så finns inte längre Jesu kropp i graven, Han har uppstått! Liket saknas, Påsken är sig lik! Det är med den övertygelsen vi möter varje dag, både dess glädje och dess bekymmer. Kanske är det extra viktigt att påminna sig själv och varandra om det även detta år. Jesu grav är tom, Han har uppstått. Detta faktum förändrar allt och kastar därför också ett ljus in i den tid och in i de förutsättningar vi lever i nu. Det kan vara svårt att se, omöjligt att känna, men som kristna vet vi att det är sant ändå. Låt oss alla göra vår del i att den Sanningen lyser fram. Vi uppmanas till uthållighet i bönen, inte minst där det finns möjlighet till gemensamma tideböner. Att delta i Eukaristin så långt det är möjligt. Att ofta besöka kyrkorummet där det är öppet och att ständigt hoppas på Herren.

Att året som gått varit ett avvikelsens år behöver ingen bli påmind om. aKF kunde glädjas åt att vi faktiskt fick möjlighet att ses till kyrkodagar i augusti, om än i något nedtonad stil. Konferensen om Eukaristin som planerats till Lund i januari skjuts till nästa år, 24-25 januari 2022 är datumen.

Exakt hur det blir med kyrkodagar i år får vi återkomma till, förhoppningen är att kunna göra något i stil med förra årets.

Årsbok blir det dock som vanligt, tanken var att föredragen från den eukaristiska konferensen skulle utgöra huvuddelen. Det skjuts på framtiden och istället kommer det övergripande temat att vara ämbetet. Ständigt aktuellt men också något som det senaste året blivit än mer angeläget att fokusera på.

Så önskar aKF:s styrelse medlemmar och sympatisörer en välsignad passionstid och Påsk. Ditt stöd i form av offer och gåvor av alla slag behövs för vårt fortsatta arbete men framförallt för vår kyrkas förnyelse och liv. I glädje möts vi i det arbetet!

Styrelsen för aKF genom Marco Aldén, ordf.2020

2021-03-20 07:41

Daglig bön

Daglig bön för kyrklig förnyelse

Himmelske Fader,
utgjut din Ande över hela din Kyrka.
Ge oss en ny vision av din härlighet,
en ny upplevelse av din makt,
en ny trohet mot ditt Ord,
en ny hängivenhet i din tjänst
så att genom vårt förnyade vittnesbörd
ditt heliga namn blir ärat och ditt rike främjat
genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

2011-02-25 11:02

Adress

Adress

Rackarbergsgatan 74, 752 32 UPPSALA · tel 073-802 51 23 (gemensamt kansli för aKF och SPT) · bankgiro 5123-7147
e-post info@aKF.se · internet www.aKF.se

2021-04-28 22:30