Artikel

Stiftsarbete

I Uppsala, Linköpings, Skara, Västerås, Göteborgs och Stockholms stift finns aktiva stiftsgrupper som anordnar lokala kyrkodagar, studiegrupper och andra aktiviteter.

Uppsala stift

Information om aKF i Uppsala ärkestift lämnas av Sture Larsson.

Skara stift

Information om aKF i Skara stift lämnas av Ingemar Holmstrand (0510-140 19).

Västerås stift

Information om aKF i Västerås stift lämnas av Carl Johan Rudman (0248-100 68, 070-271 23 48).

Göteborgs stift

Vakant

Stockholms stift

Information om aKF i Stockholms stift lämnas av Henrik Fergin (070-721 40 52).

2017-09-06 12:31