Artikel

Svenska kyrkans katolska potential

Öppen arbetskonferens 18 maj

Arbetskonferensen skjuts på framtiden pga rådande världsläge. Vi hoppas kunna genomföra dagen senare och återkommer med mer info så snart vi vet mer.

En av den kyrkliga förnyelsens stora upptäckter under tidigt 1900-tal var den att Svenska kyrkan, till sitt väsen är katolsk. Alla de gåvor Gud gett sin Kyrka finns i Svenska kyrkan. Genom århundradena har det funnits mycket och även i vår tid finns det mycket som döljer Svenska kyrkans största rikedomar. aKFs öppna arbetskonferens vill återigen peka på de källflöden och gåvor Svenska kyrkan bär men utan att blunda för det som hindrar och fördunklar.

Erik Eckerdal, direktor Samariterhemmet, Inger Lindeskog, diakon, Per Åkerlund, präst och förläggare samt Johannes Börjesson, präst och lärare vid Johannelunds teologiska högskola hjälper oss att fokusera ämnet. I mindre arbetsgrupper får vi sedan hjälpas åt att försöka mejsla fram de ovärderliga skatter vår kyrka bär och som uttrycker Svenska kyrkans katolska potential. Avslutningsvis formulerar vi gemensamt några punkter för fortsatt arbete.

Mer info och anmälan: Marco Aldén, 070 – 56 55 964, info@akf.se

Arbetskonferensen är gratis och lunch och fika likaså.

Plats: Samariterhemmet i Uppsala, Dragarbrunnsgatan 69. Här finns möjlighet att boka boende för den som önskar. Hotell Duvan, tel.nr 018-56 40 35

Tid: Måndag 18 maj kl 10:45-16:30.

2020-05-06 15:00