Artikel

Rundbrev för kyrklig förnyelse 2.0

Till Dig som vill verka för kyrklig förnyelse i vårt land


Vi är många som längtar efter förnyelse i vår kyrka och vårt land. Sätten att verka för förnyelse är många. Gemensamt för all genuin Kyrklig förnyelse är dock att det inte handlar om att uppfinna något nytt, utan det handlar om att gång på gång återvända till den källa från vilket allt sant liv kommer.

Med detta brev vill vi ge dig en möjlighet att få ytterligare ett verktyg i förnyelsearbetet. Möjligheten består i att anmäla sig som mottagare av Rundbrev för kyrklig förnyelse 2.0.

Med brevet hoppas vi att de kunskaper och insikter som finns hos präster och teologer runt om i vårt land ska få vidare spridning. Erfarna präster med stor pastoral erfarenhet och visdom delar med sig av sina insikter, utmanar vår egen tanke och fördjupar vår tro.

Rundbrevets skribenter är: Biörn Fjärstedt, Carl Sjögren, Berth Löndahl, Björn Fyrlund, Dag Sandahl, Ove Lundin, Hans Weichbrodt, Lars B Stenström, Christian Braw, Jonas Lockman-Lundgren, Björn Bäckersten, Yngve Kalin.

Brevet kommer att skickas ut på tisdagar via e-post genom en dold e-postgrupp. Det kommer att skickas ut under två perioder, från 2 Söndagen i Påsktid till heliga Trefaldighets dag och från 13 efter Trefaldighet till Påskdag 2016. Brevet kommer ta sin utgångspunkt i kommande söndags texter och firningsämne.

Därtill kommer skribenterna att på olika sätt

  • ta hela kyrkans tradition och kunskap i anspråk för förståelsen av texterna.
  • knyta an till något aktuellt som sker i kyrkan och/eller samhället.
  • peka vidare på böcker, artiklar, bloggar som kan fördjupa insikterna.
  • ge pastoral handledning.

Anmäl er för brevet genom att skicka ett mejl till: rundbrevet@gmail.com

Administratörer av Rundbrev för kyrklig förnyelse 2.0

Marco Aldén & Johan Kalin

2015-02-13 14:19