Artikel

Kyrkodagarna - teman

Kyrkodagarna i Uppsala/Stockholm har under åren samlats kring följande teman:

 • 2017 Kyrkans grund och framtid – 500 år av återupptäckt av evangelisk katolicitet
 • 2016: Kyrkans gemensamam tro – vår tro
 • 2015: Vi tror
 • 2014: Protestantismens död och vägen framåt
 • 2013: Gudstjänsten – platsen för tro och växt
 • 2012: Att vara fast rotad
 • 2011: Nytt liv i Kristus – Om skuld, befrielse, skam och upprättelse
 • 2010: Folkkyrkan och det ockuperade folkkyrkobegreppet
 • 2009: En enda helig, katolsk och apostolisk kyrka.
 • 2008: Som fadern har sänt mig sänder jag er.
 • 2007: För att världen skall tro. Om ekumenik
 • 2006: Spiritualitet för en ny tid.
 • 2005: Detta rymmer en stor hemlighet. Kyrkodagar om äktenskap, sexualitet och samlevnad
 • 2004: Den dag som kallas solens dag. Om högmässan som läkedom
 • 2003: Han har gjort oss och vi är hans: Om kallet att leva i Svenska kyrkan
 • 2002: Människan
 • 2001: Maria
 • 2000: Jesus
 • 1999: Våga vara Kyrka! Svenska kyrkan inför 2000-talet
 • 1998: Helighet
 • 1997: Till Guds tjänst. Om livet och liturgin
 • 1996: Gud är inte tyst!
 • 1995: Vägen inåt mot Gud
 • 1994: Tradition och vision. Kyrklig Förnyelse inför 2000-talet
 • 1993: Kyrkan i världen. Om Kyrkans katolicitet
 • 1992: Oss syndare emellan. Om boten
 • 1991: Han som talar så att det syns. Om Ordet
 • 1990: Helighetens bygge. Om kyrkan
 • 1989: Upp ur vilda djupa vatten. Om dopet
 • 1988: Livets bröd
 • 1987: Han upprättar sitt folk
 • 1986: Befriad
 • 1985: Höj jubel till Herren
 • 1984: Gud?!
 • 1983: Maria och den lovsjungande kyrkan
 • 1982: Petrus och kyrkans frihet
 • 1981: Johannes Evangelisten. Trons bevarare
 • 1980: Paulus. Trons förebild
 • 1979: Jesus är världens Herre
 • 1978: Jesus är Herre. Kyrkodagar om vad det betyder för världen, kyrkan och den enskilde
 • 1977: Jesus är Herre. Kyrkodagar om vem Jesus är
 • 1976: En enda verklighet
 • 1975: Jordens salt
 • 1974: Strömmar i ödemarken
 • 1973: Alla mina källor
 • 1972: Vad är en människa?
 • 1971: En ny skapelse
 • 1970: Upplyft Edra hjärtan...
 • 1969: Död och liv
 • 1968: Guds husfolk
 • 1967: Bedjen oavlåtligen
 • 1966: Tillkomme ditt rike
 • 1965: Andens insegel
 • 1964: Livets ord
 • 1963: Man och kvinna
 • 1962: Himmelrikets nycklar
 • 1961: Välsignelsens kalk

2017-09-06 12:30