Artikel

Red Markus Hagberg

Som fadern har sänt mig sänder jag er

Texter om lekfolkets roll i kyrkans mission

aKF:s årsbok 2008

”Som Fadern har sänt mig sänder jag er!” Dessa ord gavs till apostlakretsen, men gäller inte bara kyrkans ämbetsbärare och anställda utan hela kyrkan, idag och imorgon. Kyrkans mission (latin för ”sändning”) har alltid burits av den levande församlingen och kyrkan som helhet. Så har det övergripande förhållandet sett ut, även om historieskrivningen många gånger fokuserat enskilda individer. Den kanske mest verksamma faktorn i den kristna kyrkans attraktionskraft och utbredning är en levande gemenskap av aktivt troende kristna människor. Helt enkelt därför att det är så Kristi kropp blir synlig på jorden.

Lekfolkets roll i Svenska kyrkan har ofta framställts som att i första hand ta ansvar i kyrkans beslutsapparat. Även om det är en viktig uppgift att vara förtroendevald i en församling, så är detta en administrativ funktion och uttömmer inte på långa vägar vad det är att vara en del av kyrkans lekfolk. Den viktigaste uppgiften, den första kallelsen, är att själv tro på Jesus Kristus och bli alltmer lik honom i sanning och kärlek. Det är bara på detta vis kyrkan kan bli missionerande. Att detta återigen får bli centrum i lekfolkets uppdrag, det är viktigt för Svenska kyrkan. Om denna viktiga fråga handlar aKF:s årsbok 2008.

2011-02-25 11:02