Artikel

Markus Hagberg (redaktör)

För att världen skall tro

Texter om ekumenik och kyrkans enhet

aKF:s årsbok 2007

Under i stort sett hela 1900-talet var frågan om ekumenik och kyrkans enhet starkt prioriterad. I kyrkan i Sverige och i världen idag blir det allt tydligare att gränser sakta men säkert dras om. Skiljelinjer går inte längre på samma sätt mellan olika samfund och kyrkofamiljer, utan skär ofta rakt igenom gamla gemenskaper. Å andra sidan uppstår samtidigt nya kontaktytor – vi upptäcker samhörighet med troende i helt andra traditioner. Allt detta ställer de olika kyrkorna och ekumeniken inför en annorlunda situation. Frågorna tycks inte vara desamma som under förra seklet.

För att världen skall tro – texter om ekumenik och kyrkans enhet griper sig an denna problematik och utmaning. Hur går vi vidare mot den enhet som Jesus ber om så att världen skall kunna tro? Vad är problem och möjligheter? Ett flertal välkända teologer, män och kvinnor, från Sverige och utlandet, Svenska kyrkan och andra samfund medverkar med artiklar.

196 sidor, hft. ISBN 91-7580-368-5. ISSN 1404-5737. Utgiven i samarbete med Artos.

Pris: 100 kr + porto.

2011-02-25 11:02