Artikel

Markus Hagberg (redaktör)

Spiritualitet för en ny tid

aKF:s årsbok 2006

Spiritualitet handlar om det kristna livet som det levs här och nu. Gud möter oss i de liv vi lever och han vill heliggöra oss där vi är. Det kristna livet är en helhet av tro och liv. Kristen tro är något kroppsligt. Spiritualitet för en ny tid – den tid som är vår – måste utgå från och ta fasta på just detta. En sådan spiritualitet ser andligt och materiellt, kyrkligt och världsligt som en helhet. När Anden verkar syns det och blir konkret, människor och sammanhang blir berörda, och de gåvor Anden ger tar alltid kroppslig gestalt. En sådan spiritualitet lever öppen för skapelsen och allt det goda som finns i den. Det är här i den jordiska kyrkan Gud möter oss. Att leva i kyrkan är att fritt ösa ur alla trons källor, källor som aldrig sinar. En sådan spiritualitet skapar förväntan på framtiden – vad kan inte Gud göra med oss om vi lever öppna för honom!

132 sidor, hft. ISBN 91-7580-340-2. ISSN 1404-5737. Utgiven i samarbete med Artos.

Pris: 100 kr + porto.

2011-02-25 11:02