Artikel

Björn Fyrlund (redaktör)

På den dag som kallas solens dag

Om högmässan som läkedomt

aKF:s årsbok 2004

Att samlas till gudstjänst och att göra det på den dag som kallas för Solens dag – den första veckodagen – har varit och är ett tecken och en bekännelse; vi tror och vill ge ord åt vår tro i bön och lovsång till Honom som är levande och Uppstånden mitt ibland oss: Herren Jesus Kristus!

Att samlas till gudstjänst är inte alltid en självklarhet. Tiden vill inte alltid räcka till, tycks det oss. Det är så mycket annat som pockar på uppmärksamhet. Också som kristna kan vi känna igen sådana tendenser i oss själva. Eller omständigheterna är sådana att vi inte tycker oss hitta en gudstjänstfirande församling där vi kan fira Solens dag i ande och sanning, som en lovsång till vår Gud.

Hur det nu än ser ut, vill arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse med årsboken 2004 i tryck ge vidare den undervisning om gudstjänsten och vilodagen som gavs under kyrkodagarna i Uppsala 3–5 september 2004. Gudstjänsten och vilodagen belystes där under ett flertal infallsvinklar, såväl i föreläsningens form som i seminariets.

Gudstjänst, vila och läkedom. Tre ord som, när det är som bäst, alla beskriver något vi som människor – och särskilt som överlåtna kristna – längtar till och vill komma till och i beröring av så ofta som möjligt. Gudstjänst, lovsång och tillbedjan är tre grundbultar i ett kristet liv. Allt som kan väcka vår nyfikenhet och vår längtan att allt djupare lära känna den Gud som uppenbarat sig i Jesus Kristus – som möter oss i gudstjänstens sakrament och som vill ta emot vår lovsång och tillbedjan i och genom vår regelbundna gudstjänst – är viktigt för att hjälpa oss hålla kvar vid inriktningen mot Gud i våra liv.

128 sidor, hft. ISBN 91-7580-279-1. ISSN 1404-5737. Utgiven i samarbete med Artos.

Pris: 20 kr + porto.

2011-02-25 11:02