Artikel

Henrik Glamsjö (redaktör)

Han har gjort oss och vi är hans

om kallet att leva i Svenska kyrkan

aKF:s årsbok 2003

"Gud har gjort oss och vi är hans." Det är grunden för kristna människors världsuppfattning och förståelse av vad det djupast sett är att vara människa: världen och tillvaron har inte sin grund i sig själv utan i Gud. Mitt i Guds värld finns Guds kyrka för att tydliggöra och manifestera Guds mening med sin skapelse.

Han har gjort och vi är hans – arbetsgemenskapen Kyrklig förnyelses årsbok 2003 – handlar om kallelsen att leva i Svenska kyrkan. Den vill spetsa vår omvärldsanalys och fördjupa vår förtrogenhet med Kyrkans innersida. En rad författare hjälper läsaren att se Svenska kyrkans yttre situation och inre kallelse i vår tid. Det handlar om att se kyrkans grundstruktur, begripa sig på dess läge i samtiden, lära av erfarna kyrkokristna, hitta sitt liv kyrkans gemenskap, förstå dess väg, lyssna efter Jesu budskap till vår tid och gå in under det.

116 sidor, hft. ISBN 91-7580-256-2. ISSN 1404-5737. Utgiven i samarbete med Artos.

Pris: 20 kr. + porto

2011-02-25 11:02