Artikel

Syster Naomi Mariadotter

Paulina Mariadotter — helighetens människa

Föredrag hållet vid aKF:s kyrkodagar i Uppsala 1998

Som en av dem som har mött och hört Guds röst genom Hans redskap Paulina Mariadotter måste jag börja med vittnesbördet: Jag har mött det profetiska budskapet i och genom henne. Heligheten i hela Paulina Mariadotters väsen har sin grund i detta, att hon med hela sin livskraft levde överlåten till GUD, Helig Treenig. Hon var själv i liv det Budskap hon vittnade om från GUDs Evighets värld.

Mitt djupaste minne från det första mötet med henne för 28 år sedan är att här mötte mig en kvinna, vars Kärlek var mycket djupare än vanlig mänsklig kärlek. Det var en moderlighetens hållning, som inte på något sätt drog till sig, men lockade fram den GUDs-gnista, den längtan som fanns djupast inne i mig, att komma ut ur självbundenhetens fängelse, in i GUDs Vilja och Plan med mitt liv som kvinna.

Utan att jag den gången på något sätt kunde formulera det, så väckte det första mötet kallelsen att gå vägen till att helt tillhöra Herren i Livet på Den Evangeliska Mariavägen. Paulina Mariadotters ord, som var hela hennes personliga livshållning, brände sig fast i mig: "Herrens Moder Maria är min Moder, kanske skall hon en gång bli din."

Hon erfor rotlöshetens nöd och kunde formulera Vägen, att också mitt liv, stycke för stycke, skulle komma in under Jesu Kristi Försoning och att där under Jesu Kristi Kors fanns Jesu Moder Maria som Modern för det nya livet i mig.

Det var första gången jag mötte GUDs helighet, Jesu Kristi Kärlek så kristallklart genom ett människohjärta. Det var Livet värt att börja ge upp mina egna uppfattningar och stapplande börja bli en del av samma liv, samma Kärlek.

Helighetens Kärlek

Helighetens Kärlek i Paulina Mariadotter var omutlig. Aldrig mötte hon oss systrar ensam. Det var i enhetens kraft hon bar fram den GUDs-ledda undervisningen i ord, men allra mest i liv och samtal. När hon mötte en syster var det som om det i den stunden bara fanns denna enda i hela världen.

Paulina Mariadotter öppnade livsmöjligheten från Herren i sina samtal, och hon förteg aldrig villkoren för efterföljelsens liv. Hon tvingade aldrig, men kärlekens utmaning gjorde att jag, den enskilda, ställdes in i livsavgörelsen på nytt och på nytt: att säga "ja" eller "nej" till efterföljelsens väg.

För mig, som hade vuxit upp i en mycket protestantisk miljö, var klosterlivets väg i den evangeliska kyrkan i början helt främmande och okänd. Men efter ett samtal läste jag om Paulina Mariadotters egen kamp i sitt inre på ett tidigt stadium av hennes kallelseväg. Hon visste att hon i sig hade kraften att föda många barn och samtidigt levde vissheten djupt i henne att det gällde ett liv som ogift. Det gällde den ensamma kvinnans tjänst för Livet. I sin Kärlek gav GUD henne en bild av ett släktträd där man såg den vanliga familjens fortplantning från släkte till släkte, men också en vit gren. Detta var klosterlivets väg, också en väg given av Herren i samma Livets ansvar för GUDs-livets födelse i nya själar. Ja, att också klosterlivets väg i vår kyrka var och är en likvärdig del av GUDs bestämmelse.

Reningens väg

Vi älskade Paulina Mariadotter för den personlighet hon var och är. Vi ville ha det liv hon levde men reningens väg, som ju också var hennes väg, upphör aldrig — vägen att bli en del av den GUDs kärlek, som inte söker sitt eget, utan har sitt hela ursprung i GUD. Det vi mötte var Helighetens liv och väg där GUD är centrum för kropp, själ och ande.

Hon levde de ord som hon själv tog emot från Herren: Kärleken är GUD i oss, mitt hela och öppna JA till att GUD är GUD och att jag är en syndare som lever av Nåd. Heligheten i hennes väsen utstrålade att det var GUD som hade talat och att det var GUD som handlade genom hennes tro, lyssnande och lydnad — hennes totala utgivelse i Enheten för Herrens vilja och plan. Hela hennes liv och kraft tillhörde Herren och ingen annan på klosterlivets väg på Den Evangeliska Mariavägen, och öppnade vägen så att också jag, den ensamma kvinnan, kan leva i ett helhjärtat ansvar för Livet och Livets väg.

2011-02-25 11:02